Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 253

DITP ชู 24 ผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์จากการ Collabs แบรนด์ ตอบโจทย์ BCG พร้อมตีตลาดโลก

0

DITP ชู 24 ผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์จากการ Collabs แบรนด์

ตอบโจทย์ BCG พร้อมตีตลาดโลก

       

DITP คลอด 24 ผลงานต้นแบบจากโครงการ STYLE Bangkok Collaboration Project ปี 2566 ด้วยการผลักดันให้เกิดการจับมือระหว่างแบรนด์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และอุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างสรรค์เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ เพิ่มมูลค่าสินค้า ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมต่อยอดสู่งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok หรือ STYLE Bangkok Collaboration Project ขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้ยุทธศาสตร์เร่งรัดการผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ่านแนวคิด BCG Model เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพและกำลังซื้อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย และยังเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ให้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวดีไซน์ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ที่ผู้ซื้อต่างประเทศบรรจุไว้ในแผนการเดินทาง รวมถึงจะช่วยผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นขยายตัวเพิ่มขึ้น

                     

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้จัดโครงการ STYLE Bangkok Collaboration Project 2023 ครั้งนี้เป็นปีที่ 3 มีการจับคู่ผู้ประกอบการได้ 24 คู่ สร้างสรรค์ผลงานรวม 24 ผลงาน ภายใต้แนวคิด Reimagine Lifestyle” ซึ่งในปีนี้ มีการจับคู่พัฒนาสินค้าในลักษณะการข้ามอุตสาหกรรมถึง 4 คู่ อาทิ การจับคู่ระหว่าง แบรนด์ Mobella กลุ่มเฟอร์นิเจอร์  กับ CPAC กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ถือเป็นโครงการสำคัญของ DITP ที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือสร้างสรรค์และออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคการผลิต และใช้วัตถุดิบต่าง ๆ โดยมีคณะวิทยากรชั้นนำร่วมให้ความรู้และข้อแนะนำ ทั้งนี้ ภายหลังจากการพัฒนาสินค้าเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเสนอผลงานต้นแบบทั้ง 24 ผลงาน พร้อมแผนการตลาดต่อหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒิ “สำหรับปี 2566 นี้ กรมมีแผนต่อยอดผลงานของผู้ประกอบการจากโครงการนี้ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งาน STYLE Bangkok งาน Tokyo Gift Show และงาน STYLE de Phuket เพื่อเป็นช่องทางเจรจาการค้าและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงแนะนำสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกต่อไป” นายภูสิต กล่าวเสริม

                       

โครงการ STYLE Bangkok Collaboration Project เริ่มจัดขึ้นในปี 2563 มีสินค้าที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 49 ผลงาน ได้รับความสนใจทั้งจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จำนวนมากทั้งจากไทยและต่างประเทศ เนื่องจากสินค้ามีความโดดเด่นตามแนวคิด BCG และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา กรมได้นำผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ไปต่อยอดในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ อาทิ งาน The Inspired Home show 2022 ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา งาน Middle East Design & Hospitality Week 2022 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และงาน STYLE de Phuket ณ จังหวัดภูเก็ต มีมูลค่าการค้าจากทั้ง 3 งาน จำนวนกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ สินค้าจากโครงการบางส่วน ยังได้รับรางวัลด้านดีไซน์ในระดับสากล อาทิ GOLDEN PIN DESIGN AWARD (ไต้หวัน) Better World Challenge (AWRD.com) และ Thailand Green Design Awards 2021 (ไทย) อีกด้วย

                       

สถานการณ์การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น ปี 2566 คาดการณ์ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.67 เมื่อเทียบกับปี 2565  ทั้งนี้ สำหรับการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – พฤษภาคม) มีมูลค่ารวม 3,846.22 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ มีมูลค่า 1,293.35 ล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มสินค้าแฟชั่น มีมูลค่า 2,552.87 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

การจับมือของแบรนด์ที่ร่วมโครงการ Collaboration ปี 2566 รวม 24 คู่ ประกอบด้วย

 1. การจับมือระหว่างแบรนด์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น จำนวน 20 คู่ ดังนี้
 • 5IVESIS x DEESAWAT x G’CRAFTROOM ผลงานต้นแบบ MASK 03
 • BAGWARD x GLISTEN ผลงานต้นแบบ MIRAGE COLLECTION
 • BE’SHINE x G’CRAFTROOM ผลงานต้นแบบ CANDY CRAFT
 • G’CRAFTROOM x LANTARAY ผลงานต้นแบบ RESILIENCE
 • SARNSARD x THANIYA ผลงานต้นแบบ DECA
 • DEESAWAT x GLISTEN ผลงานต้นแบบ THE SHINING
 • GLISTEN x SARNSARD x KUN DECORATE ผลงานต้นแบบ HARMONY IN DIFFERENCE
 • GLISTEN x LANTARAY ผลงานต้นแบบ UNDER THE SEA
 • MOREOVER x SARNSARD ผลงานต้นแบบ HALO
 • SARNSARD x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ KO LAE COLLECTION
 • DEESAWAT x LANTARAY ผลงานต้นแบบ HAMMOCK TALAY
 • EGGWHITE x HEMPOLOGY ผลงานต้นแบบ KUN-ENG ROCKING CHAIR
 • GLISTEN x MOBELLA ผลงานต้นแบบ PHAKA COLLECTION
 • HARV x SARNSARD ผลงานต้นแบบ BLEND
 • KOCHO x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ BAPUPA COLLECTION
 • AMPII x OSPA ผลงานต้นแบบ HERBAL HEATING FOOT THERAPY
 • BAGWARD x EGGWHITE ผลงานต้นแบบ FLIP-FOLD PARTITION
 • GLISTEN x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ CNIDARIA COLLECTION
 • HARV x PLANTOY ผลงานต้นแบบ BRYDE’S
 • KUN DECORATE x MOREOVER ผลงานต้นแบบ FIN CAN FLY IN A FRAME
 1. แบรนด์ที่จับคู่ข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 4 คู่ ได้แก่
 • CPAC x MOBELLA ผลงานต้นแบบ SAAN COLLECTION
 • KHRAMER x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ GRANITA COLLECTION
 • MOBELLA x SALETE ผลงานต้นแบบ PHAN COLLECTION
 • HEMPOLOGY x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ RICESHE COLLECTION

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02 507 8387

CP LAND สร้างปรากฏการณ์แห่งใหม่ พร้อมแล้วกับ LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวสุดหรูในนครศรีธรรมราช 16กรกฎาคม 2567 – กรุงเทพฯ, บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมแล้วกับเปิดตัว LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส) บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีสุดหรูบนทำเลศักยภาพนครศรีธรรมราช โครงการแรกของ CP LAND หลังการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยวที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ได้อย่างลงตัว มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals: HNWIs) นักธุรกิจ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการท้องถิ่น หรือ Local Achiever ราคาเริ่มต้น 14 – 25 ล้านบาท* จำนวน 115 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND พร้อมแล้วกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปิดตัวแบรนด์โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรีโครงการแรก ภายใต้ชื่อ LUXRIVA RESIDENCES จำนวน 115 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 1,800 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด ‘Modern-Tropical Luxury Living นิยามใหม่ เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิต’ ชูดีไซน์การออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ ให้เข้ากับความร่วมสมัย เพื่อสร้างคุณค่าสะท้อนการใช้ชีวิตและตัวตนของผู้อยู่อาศัย รวมทั้งการออกแบบบ้านที่เข้ากับสภาพอากาศในประเทศเขตร้อนชื้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางของแดด ลม ฝน ความปลอดโปร่ง ส่งผลให้กระแสลมพัดผ่านง่าย ทำให้ความร้อนในอากาศถูกระบายออกได้ดี ให้ความรู้สึกเป็น บ้านร่มเย็น แม้ในวันที่อากาศร้อน ผนวกกับความหรูหราของดีไซน์บ้าน ที่พร้อมจะนิยามใหม่ สู่ชีวิตที่เหนือระดับมากยิ่งขึ้น การเปิดตัวในครั้งนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญของ CP LAND หลังจากการรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 40 ปี โดย CP LAND ได้ขยายสู่ตลาดบ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีหรูในส่วนภูมิภาค CP LAND ได้พลิกโฉมโปรดักต์ใหม่ทั้งหมด ทั้งในแง่การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความลักซ์ชัวรี การออกแบบดีไซน์บ้านเดียวทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ส่วนกลาง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบ ภาพลักษณ์ และแบรนด์ดิ้งใหม่ทั้งหมด ตลอดจนการยกระดับการบริการก่อนและหลังการขาย ที่สำคัญตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) นี่จึงเป็นอีกความตั้งใจ ที่ CP LAND ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเจริญให้กับชุมชนโดยรอบ ตามแนวคิดของ CP LAND คือ คุณภาพเพื่อทุกชีวิต หรือ Accessible Communities for Life นายดำรงศักดิ์ ถุงเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดโครงการ บริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ CP LAND กล่าวว่า สำหรับโครงการ LUXRIVA RESIDENCES ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพรายล้อมด้วย Mixed-Use Community บน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นำเอาความหรูหรามาผสานกับเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครศรีฯ ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชาวนครศรีธรรมราช รวมถึงการศึกษาค้นคว้าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะท้องถิ่นที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาโครงการ จึงเกิดเป็น LUXRIVA RESIDENCES บ้านเดี่ยวลักซ์ชัวรีที่มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) อยู่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งาน (Flexible Area) ด้วยดีไซน์แบบ Modern-Tropical ที่ออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกพื้นที่ ให้ความรู้สึกเป็น บ้านร่มเย็น นอกจากนี้ CP LAND ยังได้นักออกแบบฝีมือดีอย่างคุณศุภชัย แกล้วทนงค์ ศิลปินชาวนครศรีธรรมราชนักออกแบบผู้พาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ของไทยออกไปให้โลกรู้จัก มาร่วมเป็น Art & Culture Design Consultant นำความเป็นพื้นบ้านของลวดลายผ้ายกจังหวัดนครศรีฯ มาสื่อสารให้มีความร่วมสมัย กลายเป็นพื้นที่ศิลปะภายในโครงการ ทั้งประติมากรรมวงเวียนโครงการ ลวดลายทางข้าม ทางม้าลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (HNWIs) สะท้อนวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็น Local Achiever หรือประสบความสำเร็จในชีวิต เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสมบูรณ์แบบ การใช้ชีวิตท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ และ ‘สุนทรียภาพ’ ความงดงามสะท้อนการใช้ชีวิตเหนือระดับ ทุกรายละเอียดรังสรรค์มาจากความเข้าใจ ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถัน พร้อมต่อยอดสู่เรื่องราวบทใหม่ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เดินทางความสะดวก เพราะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สำนักงาน CP Tower และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช LUXRIVA RESIDENCES มีเนื้อที่รวมประมาณ 44 ไร่ จำนวน 115 ยูนิต โดยมีประเภทของบ้าน 3 แบบ ได้แก่ 1) Type A: Ashley – แอชลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 285 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 82 ตร.ว. 2) Type B: Berkley – เบิร์กลีย์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 360 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น 100 ตร.ว 3) Type C: Clara – คลาร่า ขนาดพื้นที่ใช้สอย 465 ตร.ม. เนื้อที่ดินเริ่มต้น128 ตร.ว การออกแบบดีไซน์แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติของโครงการที่มีจุดเด่น คือ เพดานบ้านสูง (Double Volume) 6.6 เมตร บริเวณ Living Area ทุกหลัง อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย กว้างขวาง สว่าง สง่างาม และโดดเด่น โถสุขภัณฑ์แบบ Smart Toilet ที่จอดรถกว้างสามารถจอดได้สะดวก อ่างอาบนํ้าในห้องนอน Master Bedroom รับประกันโครงสร้างบ้าน 10 ปี* เป็นโครงการแรก ครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสร้างอาคาร การรั่วซึมของหลังคา การรั่วซึมของระบบท่อและไฟฟ้า การใช้งานของประตูและหน้าตา พื้นที่ส่วนกลางอย่าง Clubhouse มี THE COMMON ที่เป็น Co-Kitchen ลูกบ้านสามารถมาใช้พื้นที่สำหรับทำอาหาร จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ มีห้อง RIVA LOUNGE ที่เป็น Co-Working Space หรือ Living Area ใช้สำหรับนั่งเล่น นั่งทำงาน ประชุมงาน มีห้อง ACTIVE SPACE ที่เป็น Gym และ Yoga Studio สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง ขนาด Half Olympic กว้างถึง 5 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อม Sunbathe และพื้นที่ Outdoor Lounge พื้นที่สีเขียวสวนขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ พร้อม Sunken Seat, Amphitheater, Children’s Playground Zone และ Jogging Area นอกจากนี้ LUXRIVA RESIDENCES ยังมี Welcome Home Club by CP LAND หน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การบริการงานรับประกัน และดูแลสุขภาพบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วันแรก เริ่มจากให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจรับมอบห้องชุด/บ้าน การรับประกันและงานแจ้งซ่อม รวมถึงบริการ Premium Care ที่พร้อมให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกบ้านอยู่สบาย และใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-088-0999 Website: www.LUXRIVARESIDENCES.com แอดไลน์สอบถามข้อมูล https://bit.ly/3OwNCWF Facebook: LUXRIVA RESIDENCES Nakhon Si Thammarat Instagram: LUXRIVA RESIDENCES

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Deprecated: Function WP_Scripts::print_inline_script is deprecated since version 6.3.0! Use WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag() instead. in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6085