Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 253

เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการ “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2”

0

เอไอเอ ประเทศไทย

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในโครงการ
“สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2”

 
กรุงเทพฯ, 25 มิถุนายน 2567 – เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ชนะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 26 โรงเรียน จากทั้งหมด 91 โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ามาประกวด
โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ร่วมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดร. จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะ ซึ่งพิธีมอบรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2” จัดขึ้น ณ SF World Cinema, CentralWorld ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 600 โรงเรียน อีกทั้งยังได้นำสื่อการเรียนการสอนของโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนั
กเรียนอย่างจริงจังและสามารถส่งเสริมนักเรียนรวมถึงชุมชนโดยรอบทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ โภชนาการ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนไทยที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ
และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการสนับสนุนเยาวชนและผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่าหนึ่งพันล้านค
นให้มีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น ภายในปี 2573 ตามพันธกิจ AIA One Billion ตลอดจนสอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นภาคเอกชนอย่าง เอไอเอ ประเทศไทย ให้ความสำคัญแก่เยาวชนไทย ผ่านการจัดโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง โครงการนี้ไม่เพียงแค่สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายทางการศึกษาภายในประเทศของกระทรวงศึกษาธิการแต่ยังส่งเสริมแนวคิดที่เป็นระบบเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชนและผมเชื่อว่าความร่วมมือของภาคเอกชนที่ส่งเสริมด้านสุขภาพและการศึกษาแบบนี้
จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเยาวชนของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง”
นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมอย่างยิ่งกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ในปีนี้
ความสำเร็จของโครงการนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอในการช่วยเหลือให้ผู้คนและชุมชนของเราได้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น เอไอเอจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพารใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดีและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตลอดทั้งมอบความรู้ผ่านสื่อการสอนให้แก่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป
และที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โครงการในปีที่ 2 นี้ ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสถาบัน
ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินเพื่อมอบรางวัลให้แก่ทั้ง 26 โรงเรียนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสำหรับโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ในปีถัดไป

เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมนำพาประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณนิคฮิล กล่าวทิ้งท้าย สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA
Healthiest Schools ปีที่ 2” ได้แก่
 รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จังหวัดตาก
ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอด
โรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับประถมศึกษา
จากการดำเนินโครงการ Change for Good
ที่นำสื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรอบ ๆ
โรงเรียนมีสุขภาพดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมอารยเกษตร กิจกรรมลานธรรม ลานปัญญา
มุ่งพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา และศูนย์ทรัพยากรคืนชีพ
ที่นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการคัดแยกขยะมากกว่า 30 ประเภท
 รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 350,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก
ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี
– AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษา
โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรม ประกอบด้วย B1.
Better Food ที่ใช้เมนู Thai School Lunch
และจัดอาหารกลางวันและนมให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ B2.
Better Health ใช้แอปพลิเคชันก้าวท้าใจ ส่งเสริมการออกกำลังกาย B3.
Better Mind ให้นักเรียนเลือกเรียนสิ่งที่ใช่ ถูกใจสิ่งที่ชอบ จาก 17
หลักสูตร B4. Better Surroundings ให้นักเรียนดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
คัดแยกและรีไซเคิลขยะ และ B5. Better Model
ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน
 รางวัลดีเด่นในแต่ละด้าน รับรางวัลมูลค่า 75,000 บาท ต่อโรงเรียน
จำนวน 4 โรงเรียน
– โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

– โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รางวัลดีเด่นด้านการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง
– โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ จังหวัดสมุทรปราการ
ได้รางวัลดีเด่นด้านการมีสุขภาพใจที่ดี
– โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ได้รางวัลดีเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
 รางวัลชมเชยระดับชั้นประถมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
ต่อโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน
– โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์
– โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา
– โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี
– โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี
– โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี จังหวัดเชียงราย
– โรงเรียนวัดช่างเหล็ก กรุงเทพมหานคร
– โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว จังหวัดพิษณุโลก
– โรงเรียนบ้านฟ้า จังหวัดน่าน
– โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์
– โรงเรียนบ้านผือพอก จังหวัดศรีสะเกษ
– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช
– โรงเรียนบ้านจันทัย จังหวัดอุบลราชธานี
– โรงเรียนบ้านดอนผอุง จังหวัดอุบลราชธานี
– โรงเรียนเซนต์แอนดรูวส์ สาทร กรุงเทพมหานคร
– โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 รางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษา รับรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
ต่อโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน
– โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
– โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จังหวัดกระบี่
– โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
– โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บาหลี อินโดนีเซีย ในวันที่ 4 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท
ติดตามข้อมูลโครงการ สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี – AIA Healthiest Schools ได้ทางเว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/
และโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้จากเว็บไซต์ของโครงการ ตลอดจนสามารถติดตามการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 ได้ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของเอไอเอ ประเทศไทย
โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Deprecated: Function WP_Scripts::print_inline_script is deprecated since version 6.3.0! Use WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag() instead. in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6085