Warning: sprintf(): Too few arguments in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-content/themes/covernews/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 253

คปภ. ร่วมกับ DGA ให้บริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัยแบบไร้รอยต่อเพียงปลายนิ้วสัมผัส

0

คปภ. ร่วมกับ DGA ให้บริการ OIC Gateway บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูลประกันภัยแบบไร้รอยต่อเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้บริการ OIC Gateway NextGen บนแอปพลิเคชัน
“ทางรัฐ” ร่วมกับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์กรมหาชน) หรือ (สพร.) หรือ DGA ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ได้ดำเนินโครงการ OIC Gateway
แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรเข้าถึงง่ายผ่านทาง LINE Official Account “คปภ. รอบรู้” หรือ “@OICConnect” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน คปภ.
กับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาร่วมกัน เปรียบเสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน
คปภ. และบริษัทประกันภัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์ข้อมูลกลางของสำนักงาน คปภ.
ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง


ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งต่อประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัยในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการประกันภัยต่าง ๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว จบในที่เดียวช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี
โดยระยะแรก OIC Gateway ได้เปิดให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน” หรือ “MyPolicy” ที่ช่วยให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของตนเอง รวมถึงบริการตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทย ข้อมูลตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัย ให้ชัวร์ก่อนทำประกันภัย หรือต้องการร้องเรียนติดต่อสำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ ได้ง่ายจบในที่เดียว ต่อมาในระยะที่ 2 สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่ง โดยเพิ่ม 3 ฟีเจอร์ใหม่ประกอบด้วย 1. บริการสรุปความคุ้มครองจากการทำประกันภัยทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายและทราบสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแบบภาพรวมได้ทันที 2.บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัย การลดหย่อนภาษีจาก​ประกันภัยที่ทำไว้ในปัจจุบัน พร้อมบริการแนะนำประเภทประกันภัยที่​สามารถทำเพิ่มเติมได้ ช่วยให้วางแผนในการทำประกันภัยได้ดีขึ้น และ 3. บริการตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถเช็กประวัติการเคลมย้อนหลังได้ถึง 2 ปี รวมถึงคะแนนการขับขี่ เพื่อจูงใจให้ผู้ทำประกันภัยขับขี่ดีขึ้น

ในปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจ และเข้าใช้งาน LINE “คปภ. รอบรู้” หรือ “@OICConnect” มากกว่า
745,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 67) มีปริมาณข้อความสอบถามผ่านระบบเฉลี่ยมากกว่า 450,000 ข้อความต่อเดือน มีปริมาณการเรียกดูความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบริการ “กรมธรรม์ของฉัน” สะสมมากกว่า 3,600,000
กรมธรรม์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยบริการตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมากกว่า 13,000 ครั้งต่อเดือน และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านการประกันภัยให้กับประชาชน สำนักงาน คปภ. และ DGA ได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการผลักดันให้บริการ OIC Gateway
สามารถให้บริการผ่าน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงบริการของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ
ไว้ในช่องทางเดียว รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว จึงเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น ระหว่าง สำนักงาน คปภ. และ DGA ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการ OIC Gateway บน ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’
นับเป็นการช่วยยกระดับการให้บริการของสำนักงาน คปภ. เป็นประโยชน์กับประชาชนและอุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า “สำหรับแอปพลิเคชัน” ‘ทางรัฐ’ เป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนเพื่อการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ Citizen Portal โดยเป็นบริการดิจิทัลของภาครัฐรูปแบบใหม่จาก DGA ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร.
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ผนึกกำลังนำบริการสำคัญของหน่วยงานมาเชื่อมโยงให้บริการใน
‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ สามารถ “รู้ ยื่น
จ่าย รับ” ได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานด้วยตัวเอง
ปัจจุบันแอปฯ ทางรัฐ ได้รวมบริการเด่นของภาครัฐไว้กว่า 151 บริการ มียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 3,346,861 ครั้ง
มีปริมาณการใช้สะสมกว่า 23,881,218 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 67) และ DGA ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อเพิ่มบริการในแอปทางรัฐอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างบริการที่ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปฯ ทางรัฐได้และได้รับความนิยม เช่น บริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
สิทธิการรักษาพยาบาล เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป สิทธิหลักประกันสุขภาพ
รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ใบสั่งจราจร ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น สำหรับบริการล่าสุด ทาง DGA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลในทุกมิติของการประกอบธุรกิจประกันภัย
จึงเป็นอีกหน่วยงานสำคัญในการให้บริการข้อมูลประกันภัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล จึงได้นำระบบ OIC Gateway มาไว้บน‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ของประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ช่วยทำให้แอปพลิเคชันทางรัฐนี้เป็นศูนย์รวมงานบริการประชาชนที่นำมารวมไว้ให้จุดเดียวได้อย่างแท้จริง เพียงจำชื่อ “แอปพลิเคชันทางรัฐ” ชื่อเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กับบริการ OIC GATEWAY สู่โลกประกันภัยดิจิทัล พร้อมให้บริการแล้วผ่านช่องทาง LINE ‘คปภ.รอบรู้ @oicconect’ หรือ ‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.ทางรัฐ.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Deprecated: Function WP_Scripts::print_inline_script is deprecated since version 6.3.0! Use WP_Scripts::get_inline_script_data() or WP_Scripts::get_inline_script_tag() instead. in /var/www/vhosts/socialplusthai.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6085